Herplaatsing plaquette

Op donderdag 28 juni is de plaquette herplaatst door burgemeester José van Egmond.
In 1968 is zwembad Den Inkel gebouwd. De plaquette die nu herplaatst is hing voorheen bij de oude ingang van het buitenbad.
De oude ingang en kleedaccomodaties zijn echter enkele jaren verdwenen i.v.m. de bouw van de nieuwe kleedhokjes en het winkeltje.
De herplaatsing vond plaats met een kleine delegatie, waaronder o.a. bestuursleden van de stichting, de magager Nelie Wilcox en initiatief nemer Sjaak van Loo.
Natuurlijk gaan we ook voor de bezoekers nog wat leuke activiteiten organiseren deze zomer t.g.v. het 50 jarig bestaan van ons mooie zwembad.